Home ติดต่อเรา

งานพัฒนา

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเยียวยา

ระบบสืบค้นทำเนียบเยียวยา


คุยกับเราได้ที่

facebook ศวชต.


จำนวนการเข้าชมติดต่อเรา

ข้อมูล 3 ศวชต. (สถานที่ติดต่อ)ศวชต. มอ. ปัตตาน อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์/โทรสาร 073-334088
  อีเมลล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   
ศวชต. ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1  ต.สะแตง  อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
  โทรศัพท์/โทรสาร 073-222010 ต่อ 123
   
   
ศวชต. มนร. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
  โทรศัพท์/โทรสาร 073-511456
   

 

แผนที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.มอ.ปัตตานี)ดู ศวชต. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า