Home เรื่องเล่าและบทความ

งานพัฒนา

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเยียวยา

ระบบสืบค้นทำเนียบเยียวยา


คุยกับเราได้ที่

facebook ศวชต.


จำนวนการเข้าชมเรื่องเล่าและบทความ
prev
next

สันติวิธี คือ?

หมายความว่า วิธีการแก้ไขปัญหาในสังคมการเมืองที่ต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ (Problem Solving) มิใช่การยอมจำนนต่อปัญหาหรือการนิ่งเฉย โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันฉันท์มิต...

Read more

ทำไมต้องมีศาลกฎหมายอิสลาม?

* ทำไมต้องมีศาสกฎหมายอิสลาม? สาลกฎหมายอิสลาม (ศาลชะรีอะฮฺ) คือ ศาลที่ตัดสินคดีความที่ทั้งโจทก์และจำเลยเป็นมุสลิมโดยใช้กฎหมายอิสลาม โดยหลักการแล้ว คนมุสลิมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลา...

Read more

วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายฯ มีอะไรบ้าง?

เครือข่ายสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการรวมตัวกันของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในและนอกพื้นที่ที่สนใจและเห็นด้วยกับการใช้สันติว...

Read more

ทำไมต้องสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ?

ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่างๆ ในภาพรวมยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ เกิดความซ้ำซ้อนที่อาจทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งบุคคลากร งบประมาณ และเวลา และไม่เกิดพลังเพียงพอในการขัดเคลื่อนก...

Read more

เงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดคืออะไร?

ปัญหารากเหง้าดังกล่าวทั้ง 4 ประการถูกหนุนเสริมด้วยเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน ซึ่งเป็นการรับรู้สะสมจากใน...

Read more

รากเหง้าของความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้คืออะไร?

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเป็นเพียงอาการของความขัดแย้ง ในระดับปรากฎการณ์พื้นผิว ซึ่งเป็นปลายเหตุของปัญหา ส่วนรากเหง้าของความขัดแย้ง (Root Causes) ที่เป็นที่มาของการต่อต้านร...

Read more