Home

งานพัฒนา

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเยียวยา

ระบบสืบค้นทำเนียบเยียวยา


คุยกับเราได้ที่

facebook ศวชต.


บริจาคเงิน

ผู้ใจบุญที่สนใจบริจาคเงิน

สามารถโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดชายแดนใต้(ศวชต.)

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาย่อย ม.อ.ปัตตานี

เลขที่บัญชี 704-239291-0

ประเภทออมทรัพย์

จำนวนการเข้าชม

ผู้ออนไลน์

We have 3 guests online


ข่าว/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยียวยา


สนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สหภาพยุโรป (EU)

Oxfam

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ

   ศวชต เยียวยากลับสู่สังคมหยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์

   จดหมายข่าว ปี่ที่2 ประจำปี 2555Healing Under Fire: The Case of Southern Thailand