Home

งานพัฒนา

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเยียวยา

ระบบสืบค้นทำเนียบเยียวยา


คุยกับเราได้ที่

facebook ศวชต.


จำนวนการเข้าชม

ผู้ออนไลน์

We have 3 guests online


ข่าว/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยียวยา


DeepSouthWatch.org - ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

สนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สหภาพยุโรป (EU)

Oxfam

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ

   คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเยียวยา คู่มือหลักสูตรละครการสื่อสารเพื่อการเยียวยา

    จดหมายข่าว ปี่ที่2 ประจำปี 2555 Healing Under Fire: The Case of Southern Thailand

    ศวชต เยียวยากลับสู่สังคม หยดหนึ่งเยียวยาเพื่อเพื่อนมนุษย์